Марк Зукърбърг планира да интегрира

Марк Зукърбърг планира да интегрира 3-те най-популярни приложения за социална комуникация – WhatsAppInstagram и Messenger.
Всички те са собственост на Facebook и ще продължат да работят като самостоятелни приложения, но техническа им инфраструктура ще бъде унифицирана.

Това означава, че аудиториите на различните платформи ще могат да осъществяват свободна комуникация по между си, без да се налага да сменят приложението. Например: от Вашия Facebook профил, ще можете да изпращате съобщения към приятели в WhatsApp и Instagram или обратното.
Част от потребителите се опасяват от евентуални проблеми, свързани със сигурността и неприкосновеността на личните данни, които евентуално биха могли да възникнат. 

От Facebook твърдят, че всичко в интеграцията и нейното функциониране ще бъде внимателно обмислено и ще бъдат взети необходимите мерки за защита на потребителите.

Остави коментар