Форма
за генериране на ключове и сертификати за BORICA emv 3ds

Чрез тази форма можете бързо и лесно да генерирате частен ключ и заявка за сертификат, които да изпратите на банката.

 

Country Code:
State or Province:
City Name:
Organization Name:
Terminal ID (TID):
Site name (site.bg):
Email: