Managed VPS
Политика за използване на ресурси Managed VPS

Политика за използване на ресурси Managed VPS

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 1. Информация за конфигурацията на виртуалният сървър, който се предоставя на клиента:

Сървър Nginx
Оперативна памет (RAM) 8GB
Дисково пространство 150 GB
Процесорни ядра (CPU) 4
Интернет достъп (неограничен трафик) 100mb/ps
SSD Да
Контролен панел Direct Admin
Поддръжка на SSL сертификати + безплатен Let’s Encrypt сертификат Да
Backup Ежедневен backup за 7 дена
Независим реален статичен IP адрес 1 бр.
Брой пощенски кутии: (POP3, IMAP, SMTP) Неограничени
Интелигентна SPAM защита Да
Уеб мейл Roundcube
Процесорно време (за 24 часа) Неограничено
Размер на SQL база данни Неограничено
Общ размер на пространството за бази данни Неограничено
Защити на ниво Firewall Да
Модул за защита Cpguard Да

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл. 2. Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server) представлява технология за разделяне на един физически сървър на няколко логически (виртуални) сървъра по начин, при който от гледна точка на логическите (виртуалните) сървъри, виртуалния сървър представлява напълно самостоятелен (сървър) с точно определени хардуерни параметри.

II. РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Чл. 3. За Услугата виртуален сървър не се допуска разполагането на:

  1. торент клиенти;
  2. прокси сървъри както и всякакъв друг софтуер за препращане/манипулиране на трафик (traffic relay);
  3. сайтове за споделяне и сваляне на файлове и всякакъв вид сайтове свързани с p2p (peer to peer) дейности;
  4. софтуер за генериране на криптовалути
  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 4. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия и инсталирани приложения представляват нарушение на политиката за приемлива употреба, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

Чл. 5. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и нарушаване на работата на сървърното оборудване, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт, разположени на уебсайта на Ползвателя.

Чл. 6. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер или скрипт разположени на уебсайта на Ползвателя и/или да забрани достъпът до Услугата за определени IP адреси и/или използването на определени мрежови портове.

Чл. 7. Ползвателят има право да поиска преразглеждане на решението на Доставчика за нарушаване на политиката за приемлива употреба само веднъж, за конкретния тип нарушение.

III. ЛИМИТИ

Лимит на ползване на Интернет

Чл. 8. Капацитетът за използване на Интернет линията от Ползвателя е лимитиран спрямо предоставените характеристики  в чл.1

Чл. 8а. В случай на недостиг на Интернет капацитет, Ползвателят може да изиска от Доставчика решение, което да му  предоставя по-голям капацитет.

Лимити за използване на електронна поща (email)

Чл. 9. Ползвателят се съгласява да не използва предоставените му от Доставчика услуги за изпращане на нежелана поща – ‘СПАМ’. Нарушаването на това условие ще доведе до временно ограничаване на Услугата до изясняване на отговорността за нарушението.

Чл. 10. При повторно нарушение по предходния член от настоящите политики за приемлива употреба, Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение.

Чл. 11. Когато е установено нарушение по Чл. 67 и се докаже, че Ползвателят няма вина, в случаите на неправомерен достъп до акаунта или пробив в ползваните от Ползвателя скриптове и уеб приложения, Доставчикът прекратява временно Услугата, като уведомява за това Ползвателя. На свой ред Ползвателят е длъжен да предприеме незабавни мерки по отстраняване на нарушението. Ако Ползвателят не предприеме действия до 24 часа, считано от изпращането на уведомлението, Доставчикът има право едностранно да прекрати предоставянето на Услугата без предупреждение.

Лимити за скриптове, процеси и софтуерни приложения

Чл. 12. Доставчикът си запазва правото да прекрати временно предоставянето на Услугата за приложения, които причиняват натоварвания, или други събития, което води до нарушаване на нормалната работа на сървърното оборудване на Доставчика.

Лимит за системна администрация

Чл. 13. При ползването на услугата Управляем виртуален сървър (Managed Virtual Private Server) Ползвателят може да ползва до 3 (три) астрономически часа системна администрация в рамките на един календарен месец. Допълнително изразходваните над този брой часове в рамките на един календарен месец следва да бъдат заплатени от Ползвателя съгласно цената, определена от Доставчика, която се заплаща на човекочас 50 лв.

Чл. 14. Неизползваните часове за услугата системна администрация в рамките на един календарен месец не се прехвърлят към следващи месеци.

Други лимити

Чл. 15. Максимално допустимият размер на дисково пространство, което Ползвателят може да използва за разполагане на MySQL бази данни, са до 150 GB.

Чл. 16. При достигане на максимално допустимия брой файлове и директории или максимално допустимия размер на дисково пространство за MySQL бази данни, Доставчикът уведомява Ползвателя да предприеме необходимите действия за свеждане в допустимия лимит. Доставчикът посочва на Ползвателя срок, в който последният трябва да вземе необходимите мерки

Чл. 17. В случай, че след посочения от Доставчика срок, броят на файловете и директориите или дисковото пространство използвано за разполагане на MySQL бази данни продължава да надвиша определените лимити Доставчикът има право да прекрати или ограничи ползването на Услугата и/или да прекрати генерирането на бекъп (резервно копие) на съдържанието на акаунта.

IV. АРХИВНИ КОПИЯ (БЕКЪП)

Чл. 18. Доставчика има ангажимент да настрои процес по ежедневен backup за 7 дена.

Чл. 19. Ползвателят не може да разполага в пространството на виртуалния сървър файлове с размер по-голям от 5000МB, както и файлове от следните типове: iso; avi; cue; bin; nrg, както и двоични копия (images) на DVD/CD и други цифрови носители.