Виртуален ПОС терминал и Наредба H-18

Виртуален ПОС терминал и Наредба H-18: Важни моменти

Настоящата статистика бележи факта, че огромен процент от платежните операции в интернет пространството, се осъществяват с помощта на  инструменти като виртуалният ПОС терминал. Тази възможност от разплащане онлайн набира все по-голяма популярност сред бизнесите и крайните потребители. Виртуалният ПОС терминал е удобен и сигурен метод за приемане на плащания с карти /дебитни или кредитни/, без необходимост от физическо устройство, правейки го идеален за онлайн магазини и услуги, при които покупката се осъществява през уебсайт. Управлението и използването на такива системи подлежат на строг надзор от страна на регулаторните органи, включително регулации като наредба H-18 в България. В тази статия сме се погрижили да ви запознаем с ключовите характеристики на виртуалният ПОС терминал и регулациите  съгласно наредба H-18.

Виртуален ПОС Терминал: Същност

Виртуалният ПОС терминал представлява софтуерно решение, което дава възможност на търговците да приемат плащания чрез дебитни и кредитни карти без изискване за физическо ПОС устройство. Такива системи са изключително ценни за бизнесите, които функционират в онлайн среда или предоставят услуги дистанционно. Виртуалните ПОС терминали правят процеса на плащане бърз, лесен и удобен за потребителите, като повишават ефективността при обработването на плащанията в ущърб на търговците. 

Издаването на касова бележка при виртуалния ПОС терминал

Плащането на стоките и/или услугите се извършва чрез “виртуален ПОС терминал”. 

„Виртуално терминално устройство ПОС (Virtual POS Terminal)“ е логически дефинирано терминално устройство ПОС, което позволява извършването на трансфери по платежни сметки, покупка на стоки и услуги, както и достъп до информационни и други видове платежни и неплатежни операции посредством интернет, АТМ машини или цифрови телефони, използвайки дебитна или кредитна карта в онлайн режим.

Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко лице, независимо дали е регистрирано по смисъла на този закон или не, е задължено да регистрира и отчита осъществените от него продажби в търговския обект, като издава фискална касова бележка през фискално устройство или касова бележка чрез интегрирана система за автоматизирано управление на търговската дейност, без значение дали е поискан  друг вид данъчен документ. Задължение на получателя е да приеме издадения фискален или системен бон и да го пази до момента на напускане на мястото на покупка.

При осъществяване на продажби или предлагане на услуги, когато плащането се изпълнява дистанционно с дебитна или кредитна карта, е допустимо вместо касов или системен бон, да бъде генериран и предоставен на клиента електронен документ за съответната транзакция. Този документ не изисква да е издаден от фискално устройство, което е сертифицирано за употреба, нито от система за автоматизирано управление на бизнес процесите, която е одобрена по регулации.

Наредба H-18: Важни моменти

Наредба H-18, издадена от Българска народна банка (БНБ), урежда издаването и използването на платежни средства, както и обработването на платежни операции. Тази наредба съдържа разпоредби, които целят да осигурят сигурност и прозрачност на платежните процеси и да защитят правата и интересите на потребителите. Търговците, които работят с виртуални ПОС терминали, трябва да са запознати с тези разпоредби и да се уверят, че тяхната платежна система отговаря на установените от наредбата стандарти.

Критериите за прилагане на член 118, алинея 3а от Закона за данъчно облагане на добавената стойност (ЗДДС), включително изискванията за формата и съдържанието, които трябва да се намират в документацията, както и процедурите и методите за тяхното изготвяне, заедно със задължението за предаване на информация от тези документи към Националната агенция за приходите, са регламентирани чрез правилник, определен в алинея 4 на същия член. В съответствие с алинея 4, точка 9, министърът на финансите е отговорен за издаването на наредба, която установява как трябва да бъдат оформени документите, подробните условия и процедури за тяхното създаване, а също така и инструкции за предаването на данни, свързани с трансакции, извършвани на разстояние с дебитни или кредитни карти.

Виртуален ПОС терминал - регистриране на продажби на стоки и услуги

Търговецът, който избира да регистрира и документира продажбите, реализирани чрез своя онлайн магазин, използвайки електронен документ вместо касов бон, трябва да изпраща към Националната агенция за приходите (НАП) стандартизиран одиторски файл съгласно приложение № 38. Файла трябва да включва информация за всички поръчки, както и доставката на стоките, чиято покупка е направена в онлайн магазина за изминалия месец. Срокът за подаване на тази информация е до 15-тия ден на месеца, който следва отчетния месец. Предаването на данните към НАП трябва да се извършва електронно, в съответствие с процедурите, установени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Лесно решение - модул за автоматизация на изпращането на информация към НАП

С помощта на плъгин, който е създаден, за да улесни всички търговци може да автоматизирате този процес, като улесните своя ангажимент пред Държавните институции и достовереността на своята онлайн търговска дейност. Благодарение на плъгина ще можете да  извършвате цялата операция по събиране и изпращане на необходимите данни за своите приходи към системата на НАП. 


Подробна информация, начин на имплементиране и работа може да научите като посетите страницата на Модул за Наредба Н-18 – електронни разписки за Woocommerce, както и модул за Наредба H-18 за OpenCart.

Заключение

Модулите, които създадохме ние от фирма “Уеб Титани” ООД, предлагат бърза и лесна инсталация, както и отчитане на необходимите данни без физическа намеса. Модулите са изградени на база на всички приети регулаторни наредби за изпращане на информация за приходите към НАП и ще ви дадат възможност да изпълнявате своята търговска дейност безпроблемно, приемайки плащания с карти. След инсталиране и настройване модулите генерират документ „Електронна разписка“ за всички успешни поръчки с метод на плащане – кредитна или дебитна карта, съгласно  определените от наредбата условия, като изпраща документа заедно със системния имейл с данни на поръчката. 

Ако собственика на онлайн магазина не изпълни някое от предписанията на Националната агенция за приходите, той ще бъде лишен от правото да отчита продажбите си чрез документ за регистриране на продажбата, вместо да ползва касова бележка или системен документ. При тези условия, данъчните органи могат да наложат мерки за временно спиране на дейността на онлайн магазина, до пълното изпълнение на всички законови изисквания.

За повече информация за възможностите на модулите позвънете за консултация: +359879869944

Благодарим ви, че отделихте време да прочетете тази статия. Надяваме се, че тя ви е била полезна и вдъхновяваща за предприемане на конкретни стъпки към подобрение на вашия онлайн бизнес.

Ако сте решени да направите следващата стъпка и да инвестирате в стратегия и планиране на онлайн развитието на вашия бизнес, ние от WebTitan.bg сме тук, за да помогнем. С години опит в дигиталния маркетинг,  техническата оптимизация, създаването на уебсайтове и онлайн магазини, нашият екип е перфектно подготвен да ви предложи индивидуално решение, което ще отговори на уникалните нужди на вашия бизнес.

👉 За повече информация и консултация, ни изпратете запитване от тук или ни пишете на office@webtitan.bg. С нетърпение очакваме да работим заедно с вас!

Действайте сега и си осигурете бъдещ успех в дигиталния свят!

Остави коментар