Дигитален маркетинг за masterhaus.bg

ЗА ПРОЕКТА
КЛИЕНТ:
ДАТА:

Март, 2023

УСЛУГИ:
  • PPC реклама
  • Анализи
С КАКВО И КАК ПОМОГНАХМЕ?

Как увеличихме трайно ROAS

1. Информация за клиента

Hobbyland е онлайн магазин, предлагащ продукти и материали за хоби и моделизъм.

 2. Цел на съвместната работа:

Увеличение на оналйн продажбите и възвръщаемостта от канала Google Ads.

3. Предприети оптимизации

При стартиране на работата ни с Hobbyland имахме няколко предизвикателства- в акаунта имаше обучени кампании с неефективни резултати, които не успяваха да изразходят зададените им дневни бюджтети.

На първо място спряхме автоматичното прилагане на предложенията за оптимизация от страна на Google, заради които кампаниите бяха неефективни.

Също така преценихме, че е удачно да се стартират експерименти с активните кампании, което да позволи да тестваме различни стратегии, докато намерим най-ефективната. Също така по време на експеримента новите кампании имаха достатъчно време, за да излязат от обучителната фаза, което позволи в последствие да ги преобразуваме в основни, без това да повлияе негативно върху възвръщаемостта.

4. Постигнати резултати:

  • Увеличение в броя на продажбите:

От гледна точка на оналйн продажбите и разхода за реклама, първите два месеца на нашата съвместна работа бяха белязани с висок разход за реклама при ниски обеми на продажби. Това отново се дължи на проведените експерименти.

След прилагане на ефективните стратегии от проведените експерименти, в следващите 3 месеца отчитахме увеличение в броя на продажбите при константност на разхода за реклама.

През последните 4 месеца от разглеждания период екипът ни постигна още веднъж увеличение в обема на продажбите при еднакъв рекламен разход. Това беше постигнато чрез непрекъсната оптимизация и надграждане на активните кампании.

Сравнение на продажби и разходи за реклама за периода Април 2023 – Декември 2023 с предходния период (Юли 2022 – Март 2023)

Сравнение на продажби и разходи за реклама за периода Април 2023 – Декември 2023 с предходната година

  • Увеличение във възвръщаемостта на разхода за реклама:

Подобно на оналйн продажбите, в първите два експериментални месеца отчитахме по-ниски нива на ROAS.

Това обаче се промени след третия месец, когато възвръщаемостта значително се увеличи и постигнахме по-високи нива на ROAS спрямо минали периоди. 

Сравнение на ROAS за периода Април 2023 – Декември 2023 с предходния период (Юли 2022 – Март 2023)

Сравнение на ROAS за периода Април 2023 – Декември 2023 с предходната година