Определяне на цената за програмиране

Определяне на цената за програмиране: подходи, предимства и недостатъци

Ако имате пред себе си проект, свързан с разработването на специално създаден за целта софтуер, то пред вас най-вероятно стоят два основни въпроса: за цената и за качеството

За добро или лошо, в сферата на програмирането няма стандартизиран подход към таксуването на услугата. Вместо това, всяка фирма или отделен програмист (freelancer) може да определи своята цена, като използва един от двата основни начини за таксуване: на час или за изпълнение на целия проект.

В тази статия коментираме тези два подхода в ценообразуването, включително тяхната приложимост за отделни проекти, техните предимства и техните потенциални недостатъци.

Вариант 1: Определяне на цена за целия проект

Без съмнение, за крайния клиент е най-лесно да получи цена за изпълнение на целия проект, за да може да предвиди разходите и бюджетирането си максимално точно.

За съжаление, позитивите на този подход не се простират много далеч. Защо това е така?

За да се избегнат такива недоразумения при работата по фиксирана цена, желателно е в договорните отношения да бъдат ясно посочени услугите, които влизат в цената. А всяко допълнение – да бъде таксувано съответно като допълнителен почасов труд.

Вариант 2: Определяне на цена за програмиране на човекочас работа

В този начин на ценообразуване, крайната цена на проекта се сумира след неговото завършване. За целта се събират часовете, прекарани в програмиране по проекта, спрямо предварително фиксирана часова ставка. 

Цената за човекочас програмиране може да зависи от програмния език, опита и компетенциите на съответния програмист, тъй като времето за проучване не влиза в таксуваното време. Или иначе казано – колкото по-добре е подготвен програмистът да изпълни вашата конкретна задача, толкова по-висока ще бъде неговата цена като експерт.

Защо този вариант е доста по-разумен от предходния?

В края на деня, всеки един от подходите може да се окаже по-подходящ в зависимост от спецификата на проекта. Можете да обсъдите тези детайли с вашите клиенти, партньори и колеги, за да прецените заедно по кой път да поемете, така че никой да не се чувства подведен или ощетен. 

И – разбира се – за да получите най-добрия краен продукт на най-рационалната за него цена!

Остави коментар