Маркетинг без маркетинг стратегия

Маркетинг без маркетинг стратегия, или защо “нещо не се получава”

С днешна дата, понятието “маркетинг” е достатъчно широко, за да обхваща компетенциите на поне три различни науки и да предлага поне една библиотека с теории и решения за бизнеса.

В нашата работа с клиенти, често ни се налага да дефинираме границите и задачите на маркетинга, за да можем да поставим правилните цели и да начертаем реалистичен път за тяхното изпълнение.

Понякога този процес е тежък и обременен с насложено недоверие и горчив предходен опит. Това е така не защото маркетингът сам по себе си е експеримент, а защото често бизнесите плащат за маркетинг, а срещу парите си не получават нищо по-сериозно от експерименти “на парче”.

Точно затова днес говорим за разликата между хаотичен и структуриран маркетинг, или иначе казано – за ролята на маркетинг стратегията за постигане на добра възвръщаемост.

Какво наричаме “дигитален маркетинг” и какво включва той?

Според кратката дефиниция в Investopedia, маркетингът се отнася до всички дейности, които компанията предприема, за да насърчи закупуването или продажбата на продукт или услуга. Това включва реклама, продажба и доставка на продукти на потребителите или на други фирми.

Що се отнася до дигиталния маркетинг, дефиницията остава същата, но полето се стеснява до дигиталното и онлайн пространството. Накратко, това може да включва дейности като:

Списъкът може да продължи дълго, а основното условие за успех е и най-често пренебрегваното – между всички тези дейности да има необходимата координация.

Каква е ролята на цялостната маркетинг стратегия?

За съжаление, много от услугите, промотирани като “маркетинг” се изчерпват с настройване на реклами на парче, писане на текстове без ясна цел и отчитане на разходи вместо на възвръщаемост. 

Когато “нещо не се получава”, основният проблем често се корени в липсата на цялостна визия и на план, които да дават общ смисъл на всички маркетингови дейности.

Типичната рецепта за тъпчене на едно място включва в себе си:

Казано просто – ако за маркетинга ви отговарят много хора, на практика никой не отговаря за маркетинга ви.

За да видите смисъл от вложените средства, всички усилия трябва да бъдат професионално планирани, синхронно управлявани и навременно оптимизирани.

Как можем да ви помогнем ние?

На първо място, ние можем да анализираме направеното дотук и да установим къде точно са допуснати грешки, които възпрепятстват постигането на резултати.

Това се случва чрез одит на маркетинг стратегията и рекламните кампании, придружен със съвсем конкретни заключения – къде, какво и защо не сработва добре, какво може да се подобри и как. 

В следващата фаза, ние можем да приложим генерираните заключения в изготвянето на една смислена маркетингова стратегия за вашия бизнес. А накрая – да задвижим колелото и да обезпечим целия процес по изпълнението на стратегията.

Основното ни предимство е, че предлагаме цялостна услуга на специалисти по маркетинг, реклама, програмиране, дизайн и копирайтинг – за да не се налага да преразпределяте задължения и да се грижите за синхронизация на различни екипи и специалисти.

Достатъчно е да се свържете с нас, да ни споделите текущите предизвикателства на бизнеса си онлайн, и с облекчение да установите, че съществува и маркетинг, който изкарва повече, отколкото харчи.

Остави коментар