Маркетинг чрез съдържание

Дефиниция на “маркетинг чрез съдържание”

Съществуват много дефиниции за значението и обхвата на понятието “маркетинг чрез съдържанието” (content marketing). Ние сме извели 2, които най-точно описват неговия смисъл, механизъм и цел:

Уникален метод, чрез който се създава и разпространява ценно (важно и интересно), целесъобразно и последователно поднесено съдържание, чиято цел е привличане и ангажиране на конкретно дефинирана целева аудитория, в резултат на което потребителите предприемат действия, което носи приходи на съответната фирма/бранд.

Стратегия, която се основава на създаването, публикуването и разпространяването на полезно съдържание към предварително определена и таргетирана аудитория. Целта на тази стратегия е да се създаде трафик и потенциалните потребители да бъдат трансформирани в реални такива, като съответно се запазва и разширява досегашната клиентска аудитория.

контекстна реклама

Силни страни

Маркетинг чрез съдържанието е изключително ефективна концепция в дигиталната реклама, която задължително трябва да се включи като основен компонент в общата маркетингова стратегия. Добре изградена и приложена, тя може да бъде изключително полезна както за стартиращ бизнес, така и за такъв, който иска да затвърди и подобри своите позиции.

В следващите редове ще Ви представим силните страни на маркетинга чрез съдържание и с какво той е полезен за постигането на зададените бизнес цели.

 

Богато съдържание в сайта – по-голямото и качествено съдържание в сайта, подтиква потребителите да прекарват повече време в него. Това от своя страна разкрива допълнителни възможности те да се запознаят с Вашият бранд, което изгражда доверие и увеличава процентите на успешна реализация.

Осигурява по-голяма видимост в търсачките и достигане до по-високи органични резултати. Новото, свежо съдържание в сайта ще подпомогне при търсене по ключови думи, да се показвате на повече потребители. По-големият брой страници не винаги е пропорционален спрямо трафика в мрежата за търсене, но индексирането на по-качествени страници дава допълнителни възможности за класиране по конкретни заявки. Насочването към ключови думи и теми, от които Вашите клиенти се интересуват, ще ги препрати именно към Вашия сайт.

По-висок авторитет на домейна – писането на уместно и качествено съдържание ще превърне Вашия сайт в достоверен източник за потребителите. Важно е то да носи максимално висока стойност за тях и да достига до възможно най-голяма част от целевата Ви аудитория. По-високият авторитет на домейна корелира силно с по-високите позиции при търсене, така че колкото по-стойностно и полезно съдържание се генерира, толкова по-голяма визуализация при търсенето ще печелите.

Отправяне на послания към точната аудитория – от значение е не само съдържанието, но и неговото разпространение, за да достигне до точните потребители, за които е предназначено.

По-голям социален трафик (и последователи!) – съдържанието трябва да се споделя и в социалните платформи за постигането на по-голяма видимост и ангажираност. По този начин, по-голям брой потребители ще видят и прочетат материала Ви. Като допълнителен плюс – аудиторията Ви ще има възможността да сподели Вашето съдържание със своите приятели и последователи, което значително ще разшири кръга от потребители. С течение на времето ще печелите все повече и повече последователи за бранда си в социалните медии, а това създава и допълнителен трафик към сайта.

Увеличава се потенциала за взаимодействие – основната цел на съдържанието е да ангажира, информира, помага и да носи стойност на читателите. След като това е постигнато, използвайте своите позиции за споделяне на информация за Вас, Вашия бранд, Вашите продукти или услуги.

Подобрява репутация на марката – когато хората четат Вашите материали, те си изграждат мнение за Вас, за Вашия продукт или услуга. Ако установят, че за тях съдържанието е полезно, информативно и интересно, на подсъзнателно ниво се заражда положително мнение за Вас, и това, което предлагате. Когато се създава специално съдържание за определена аудитория, това е коректив за ангажираността на бранда към неговите потребители, което рефлективно създава доверие у тях.

Съвет: Съдържание, което е публикувано от външни източници и се показва в социалните Ви мрежи, се възприема като по-надеждно и утвърдено.

Симбиоза между клиент и читател – правилно подбраното и поднесено съдържание, води до положителна репутация и разпознаваемост на марката, което увеличава лоялността на потребителите към Вас. Споделеното съдържание развива по-лични взаимоотношения на хората с Вашата марка. Когато те започнат да разчитат на Вас като на основен източник на информация, лоялността им ще бъде гарантирана. От Ваши читатели, те ще се превърнат във Ваши клиенти.

Универсална полезност– всеки бизнес, независимо от сектора, в който се намира, може да използва съдържанието като основна стратегия, която ще направи бранда по-достъпен и предпочитан за потребителите, а по този начин ще се увеличи и трафикът към основните Ви целеви страници.

Разпознаваемост на марката – независимо дали става въпрос за стартиращ бизнес или такъв, който е на пазара от години, генерирането на качествено съдържание е сигурен и гарантиран начин за представяне на фирмата, нейната мисия, продукти и услуги, което да привлече внимание и да ангажира потребителите. По този начин се създава име, история и облик на бранда, който става разпознаваем за аудиторията.

 

Изводи

 

Маркетинг чрез съдържание е изключително полезен инструмент и колкото по-скоро бъде приложен, толкова по-бързо ще станат видим добрите резултати. Независимо дали целта е увеличаване на трафика, по-високи проценти на реализации или по-добри взаимоотношения с клиентите, задължително за всяка фирма е да го включи в маркетинговия си арсенал.

Уеб Титан – ние разбираме от дигитален маркетинг, разполагаме с опита и квалифицираните кадри, за да постигнем желаните от Вас цели.

Консултирайте се с нас: 0879 869944

 

Остави коментар